Welcome visitor you can log in or create an account

Kloaksystemer

Gen Kloak

Find fejl med videoinspektion af kloaken

Skov VVS er trods navnet også autoriseret kloakmester samt autoriseret indenfor rottespærring og løser gerne kloakeringsopgaver for offentlige myndigheder samt offentligt ejede organisationer og virksomheder. Vi efteruddanner os løbende og har efterhånden flere års erfaring med selv krævende kloakeringsopgaver.

Kontakt os på 63 23 00 78, hvis I gerne vil have et bud fra os på en kloak-løsning. I kan også tegne en fast serviceaftale, så vi løbende holder øje med jeres kloak-, rense- og afvandingssystemer.

Eksempler på kloakopgaver, vi løser:

 • Kloakering
 • Videoinspektion af kloaker
 • Strømpeforing af utætte og slidte kloaker
 • Punktrenovering af kloaker
 • Udskiftning af beton-kloakrør til rustfaste kloakrør eller rør af stærk plast
 • Installation og udskiftning ef udskillere, herunder fedt- og olieudskillere
 • Etablering af minirenseanlæg
 • Etablering af nedsivningsanlæg
 • Etablering af pileanlæg
 • Rottespærringer
 • Omfangsdræn
 • Sikring af højtvandtruede administrationsbygninger, haller, kældre etc.