Welcome visitor you can log in or create an account

LAR - Lokal Afledning af Regnvand

csm Regnbed pic1 61878f9576

LAR - Lokal Afledning af regnvand

Bor du i et fælleskloakeret område i Svendborg, Tåsinge eller indenfor Svendborg Kommune, så skal du have lavet et LAR anlæg. DET ER VEJEN FREM. 

Det regner og regner - LAR er en effektiv og miljøvenlig måde at håndtere regnvandet på

Generelt regner det mere og kraftigere i Danmark end før. Derfor skal der findes smartere og mere miljøvenlige måder at håndtere regnvandet på. 

En af måderne at håndtere regnvandet på,  er ved at bruge LAR. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og betyder helt enkelt, at regnvandet afledes lokalt på din grund i stedet for at koble det på kloaksystemet.

 

Hvorfor vælge LAR?

Fordi LAR er med til at reducere risikoen for oversvømmelser, da regnvandet bliver håndteret lokalt i stedet for at belaste kloaksystemet.

LAR-anlæg bidrager også til vores grundvand og kan desuden forskønne både offentlige og private arealer.

 Bålplads som opsamlingsdam

 Lav en fin bålplads i haven, som opsamlingsdam. Det er ikke meningen, at der skal stå vand i regnbedet i længere tid. Typisk vil regnbedet opmagasinere vandet i op til et døgn, hvorefter dette fordamper eller nedsiver

I en fælles kloak løber al dit regnvand sammen med dit spildevand ud i kloakken. Med klimaforandringerne og de store mængder regn vi oplever mere og mere, bliver vores kloakker belastet og de gamle fællessystemer er fysisk alt for små til at kunne rumme al den regn. Det ser det tydeligt i øjeblikket .

Ved at få anlagt et LAR anlæg, lader du regnvandet blive på din grund og leder det beskidte spildevand ud i rensningsanlægget. Dermed bliver der mindre vand som skal flyttes og kloakken har mindre risiko for at flyde over under store regnbyger.

Du har mulighed for at lave flotte regnbede, stenkasser, kanaler, byg et bålsted eller andre kreative ting i netop din regnhave.

Hjælp med at passe på vores klima.

SLÅ FIRE FLUER MED ET SMÆK:

  1. Få en smukkere have
  2. Skil det rene vand fra det beskidte
  3. Lad regnen blive, hvor den falder
  4. Få refusion i gennem Svendborg Kommune

Du kan læse mere om det i denne folder

Eller på Svendborg Vand og Affald's hjemmeside