Welcome visitor you can log in or create an account

Service af varmepumpe

Serviceeftersyn i Svendborg på Sydfyn

Få udført service på din varmepumpe for optimal drift

For at en varmepumpe skal kunne køre mest optimalt, bør du få udført en varmepumpe service mindst en gang om året. Ved Skov VVS er vi autoriseret i at foretage sådan et eftersyn og med en serviceaftale hos os sikrer du dig at din varmepumpe virker som den skal og forebygger fremtidige driftsproblemer.

Hvad omfatter et service af min varmepumpe

Et service af en varmepumpe er en god gennemgang af pumpen for at sikre den kører så optimal som muligt.

Et sådan service omfatter følgende:

  • Kontrol af varmepumpen
  • Rensning og kontrol af vitale dele
  • Måling af effektforbrug
  • Kontrol af styring

Det er et lovkrav at der udføre eftersyn på et køleanlæg med fyldning større end 1 kg. Kølemiddel hvert år. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug. Der er kan læses mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://arbejdstilsynet.dk/

Vi har installeret og monteret mange nye varmepumper i Svendborg, Tåsinge, Thurø og generelt på Sydfyn. Det er en rigtig fornuftig løsning med en varmepumpe, men et efterfølgende service af varmepumpen er mindst ligeså fornuftig.